Преоткриваме България с ГИС

Национален конкурс за карти

Интерактивни карти


№14 - 160 години будни - с. Блъсково"

Категория: Образование Бетина Бисерова и Кристан Михалева, 7-класници от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Блъсково Виж картата

№15 - 140 години заедно - БЧК"

Категория: История и култура Български червен кръст Виж картата

№16 - Моето Атанасовско езеро"

Категория: Устойчиво развитие Християн Петров, Михаил Петров и Валери Иванов, 7-класници от ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" (екоклуб "Капитан планета" с ръководител Грета Стоянова), гр. Бургас Виж картата

№17 - Градско земеделие в София-град"

Категория: Устойчиво развитие ОП Софтпроект - ОГП Виж картата

№18 - Пазител на традициите - с. Орешак"

Категория: История и култура Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата Орешак Виж картата

№19 - Избягай от София"

Категория: Пътуване и туризъм Огнян Стоянов Виж картата

№20 - Фестивалът Франкофоли Благоевград"

Категория: История и култура Община Благоевград Виж картата

№21 - ГД "Гранична полиция"

Категория: Устойчиво развитие ГД „Гранична полиция“ Виж картата

№22 - Емблематични пощенски станции"

Категория: История и култура Български пощи Виж картата

№23 - Fresh Map 2018, Нощ на учените в България"

Категория: Образование Аспарух Камбуров, МГУ Виж картата

№24 - Корабоплаването в Българските пристанища"

Категория: Пътуване и туризъм ДП "Пристанищна инфраструктура" Виж картата

№25 - Дъждоотливен канал през Морската градина в гр. Варна от 1941 г. до днес"

Категория: История и култура ВиК Варна Виж картата

№26 - Възстановяващи се влажни зони по българското дунавско крайбрежие"

Категория: Устойчиво развитие Ваня Стойчева, СУ (бакалавър) Виж картата

№27 - Енергийният център на Родопите - с. Гела"

Категория: Пътуване и туризъм Фондация „Развитие на индустриалното културно и природно наследство" Виж картата

№28 - Най-младият български Природен парк - Беласица"

Категория: Устойчиво развитие ПП "Беласица" Виж картата

№29 - Защитени зони от Натура 2000"

Категория: Устойчиво развитие МОСВ Виж картата

№30 - Да изчистим България заедно"

Категория: Устойчиво развитие бТВ Виж картата

№31 - Природата около София"

Категория: Пътуване и туризъм Даниел Поптолев и Ваня Стаменова Виж картата

№32 - Космическо училище"

Категория: Образование Институт за космически изследвания и технологии към Българска академия на науките, Society for Conservation GIS - клон България и Българско астронавтическо дружество Виж картата

№33 - Кино в училище"

Категория: Образование Арте Урбана Колектив Виж картата

№34 - Опознай София"

Категория: Пътуване и туризъм Стефан Стаменов, Ваня Стаменова, Ирена Палова и Николай Найденов Виж картата

№35 - Сигурна среда, кв. Манастирски ливади - Изток"

Категория: Устойчиво развитие Съюз на урбанистите в България Виж картата

№36 - Неопределените ландшафти - културни ландшафти с рекреационен потенциал"

Категория: Устойчиво развитие Кръжок по ГИС при ЛТУ Виж картата

№37 - Augmented History - Alternative for Socialization of Cultural Heritage"

Категория: История и култура Християн Александров Виж картата

№38 - 12 месеца в България"

Категория: Пътуване и туризъм Таня Славова, МГУ Виж картата
This site was built using